Zdrowa Planeta - Projekt Edukacyjny dla dzieci

Zdrowa Planeta to nowy Projekt Edukacyjny Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” prezentujący bogatą ofertę warsztatów skierowaną do dzieci w wieku 3-13 lat z przedszkoli, szkół podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi.

O proekcie Zdrowa Planeta

  więcej na www.zdrowaplaneta.org

OFERTA WARSZTATOWA

WARSZTATY ZDROWIE

czytaj 1

czytaj 2

WARSZTATY EKOLOGIA

czytaj 1

czytaj 2

WARSZTATY BEZPIECZEŃSTWO

czytaj 1

czytaj 2

WARSZTATY DZIECKO W SPOŁECZEŃSTWIE

czytaj 1

czytaj 2

Warsztaty z cyklu „Bądź obywatelem” zostały stworzone po to, by uświadomić młodym ludziom istotę funkcjonowania państwa, w którym żyją oraz rolę jaką odgrywają, będąc jego obywatelami.  Dzięki prowadzonym dyskusjom dzieci dowiadują się, czym jest tożsamość narodowa i w czym się ona przejawia. To także warsztaty omawiające prawa i obowiązki każdego człowieka na różnych etapach jego życia. Zapoznajemy uczniów z Deklaracją Praw Dziecka, Deklaracją Praw Obywatela oraz Konstytucją RP. Edukacja obywatelska to istotne  zagadnienie w procesie kształtowania prospołecznych postaw u młodych młodzi.

Segment ten obejmuje następujące warsztaty tematyczne: „Ja też mam prawa”, „Dziecko-Uczeń-Obywatel”, „Oto jest państwo”, „Kto ty jesteś? - Polak mały”

FILM O ZDROWEJ PLANECIE

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebook :)
FACEBOOK ZDROWA PLANETA

Kliknij "Lubię" jeśli chcesz nam pomóc w dotarciu do szerszego grona osób lub oczywiście jeśli podoba Ci się nasz Projekt i jego idea. Zapraszamy!

English version