Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
Akceptuję

tel./fax:22 658 23 61

CZYNNE: PON - PT W GODZ. 9:00-17:00

Aktywnie w tworzeniu prawa!

SZKOLENIA:

Realizatorzy projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” – Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" oraz Fundacja Wygrajmy Zdrowie, zapraszają organizacje pacjenckie do udziału w szkoleniach:

Termin: 1–4 kwietnia 2020
Miejsce: Centrum Konferencyjno-szkoleniowe Boss, ul. Żwianowiecka 20, 04-849 Warszawa

Dojazd ze stacji PKP Śródmieście do stacji PKP Miedzeszyn pociągi linii S1 (kierunek Otwock)
lub autobusem lini 521 (kierunek Falenica) do przystanku PKP Miedzeszyn


 

Program szkolenia:

BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin)

 1. Przedstawienie procesu tworzenia prawa w Polsce
 2. Ocena Skutków Regulacji a udział NGO
 3. Sposoby udziału NGO w procesie stanowienia prawa (strażnik procesu, ekspert)
 4. Rola NGO w procesie stanowienia prawa
 5. Konsultacje społeczne jako aktywna forma uczestnictwa w procesie stanowienia prawa
 6. Sposoby prezentowania stanowiska w procesie stanowienia prawa wystąpienia publiczne, zasady formułowania rekomendacji
 7. Jak zaangażować interesariuszy do działania na rzecz udziału w procesie stanowienia prawa

BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin)

 1. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego i jego ramy prawne
 2. ZUS Finanse ubezpieczeń społecznych, Świadczenia
 3. KRUS
 4. PFRON
 5. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 6. Wsparcie materialne dla rodzin
 7. Świadczenia z tytułu bezrobocia
 8. Pomoc społeczna

BLOK III PRAWA PACJENTA (PP) (10 godzin)

 1. Podstawy prawne
 2. Instytucje ochrony PP
 3. Katalog i dochodzenie PP

Zasady uczestnictwa w projekcie:

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywnie w tworzeniu prawa! POWER

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca na podstawie przesłanego na adres mailowy a.chojecki@wygrajmyzdrowie.pl skanu zgłoszenia uczestnika podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji organizacji:

POBIERZ FORMULARZ

Uczestnik szkoleń otrzymuje:

a) materiały szkoleniowe i edukacyjne,
b) bezpłatny nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe),
c) zwrot kosztów dojazdu do 150 zł,

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi priorytetowej Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa o dofinansowanie nr POWR.02.16.00-00-0006/16.

O Projekcie:

Projekt pn. „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 044 840,00​ zł

Kwota dofinansowania: 880 591,15 zł

Beneficjentem projektu jest Federacja Stowarzyszeń "Amazonki".​ Partnerem projektu jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujących w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach, w tym członkiń klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz organizcji działających w obszarze zdrowia – w zakresie onkologii.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego krajuz zakresu stanowienia prawa poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy.

Wyszkolona kadra organizacji pozarządowych wspomoże efektywność polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji poprzez bezpośrednie zaangażowanie w proces stanowienia prawa co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi II PO WER. Organizacje pozarządowe działające na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujące w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach nie tylko posiadają wiedzę ekspercką, ale też są reprezentantem tych środowisk. Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym (konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno z podstawowych uprawnień obywateli.

Dzięki udziałowi podmiotów innych aniżeli resorty rządowe w procesie tworzenia nowych aktów prawnych można uwzględnić poglądy, wiedzę oraz doświadczenie istotnych segmentów społeczeństwa, środowisk skupionych w organizacjach pozarządowych czy nowych sektorów gospodarczych. Jednocześnie zakorzenione w prawdziwych problemach społeczno-ekonomicznych postulaty legislacyjne mogą stać się czynnikiem przekonującym sfery rządowe do podjęcia czy rozwinięcia ustawodawstwa w danej dziedzinie spraw publicznych.

Informację na temat szkoleń już wkrótce. 

Przekaż 1%

Wesprzyj nas

Współpraca